shopup.com
กระเช้าของขวัญ สำหรับคุณแม่  *** พร้อมจัดส่งฟรี !!! กระเช้าของขวัญ สำหรับคุณแม่  *** พร้อมจัดส่งฟรี !!! กระเช้าของขวัญ สำหรับคุณแม่  *** พร้อมจัดส่งฟรี !!!
หมวดหมู่สินค้า: NEW ITEM
ราคา 2,499.00 บาท

12 กรกฎาคม 2017

ผู้ชม 640 ผู้ชม

ประกอบไปด้วย 

1. ถุงเก็บน้ำนมแม่ ขนาด 9 ออน   จำนวน   4  กล่อง
2. ถุงเก็บน้ำนมแม่ ขนาด 4 ออน   จำนวน   4  กล่อง
3. แผ่นซับกลางคืน       จำนวน   3  กล่อง
4. แผ่นซับกลางวัน       จำนวน   1  กล่อง
5. สำลี ขนาด 3*4        จำนวน   1  แพค
6. ผ้าเปียก ส.น้ำ          จำนวน   6  แพค
7. ผ้าเปียก ส.น้ำเกลือ  จำนวน   6  แพค
8. ถุงอาหาร ขนาด XL  จำนวน  1  แพค

*** สามารถ แจ้งสินค้าที่ต้องการให้จัดเข้ามาได้ค่ะ *** 

Engine by shopup.com