ภาษา :
ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ปฐ​มพร​ จ​งจ​รวย​สกุล​ Thai Post - ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) TH011718F9T88A 20 เม.ย. 2564
2 มนชนก ม่วงมี Thai Post - ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) TH060618AFKR1M 19 เม.ย. 2564
3 ชีวาพร เกษมสุข Thai Post - ส่งพัสดุธรรมดา TH0108182FES4A 17 เม.ย. 2564
4 ศันสนีย์ สุขมั่น Thai Post - ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) TH0702182G9Z3E 17 เม.ย. 2564
5 พัชร์ลดา สุนทรธุรสุข Thai Post - ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) TH020317ZBXH6B 16 เม.ย. 2564
6 สมานอร จริยาวิโรจน์ Thai Post - ส่งพัสดุธรรมดา TH014317ZC8M5B 16 เม.ย. 2564
7 วรรณนภา คุณวุฒิพร Thai Post - ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) TH014617ZCE35A 16 เม.ย. 2564
Engine by shopup.com