ภาษา :

ดูหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

          1. สินค้าจะจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ สำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-895-5027
          2. ในกรณีที่ลูกค้า “ยืนยัน” ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และที่อยู่ในการจัดส่งหลังจากทางธนาคารอนุมัติแล้ว
          3. การจัดการสินค้า เป็นความรับผิดชอบของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับ กรุณาติดต่อโดยตรงกับทางบริษัท
          4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงรายการของแถมและโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          5. สินค้าจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ หลังจากทางธนาคารอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
          6. ในกรณีที่ลูกค้าร่วมโปรโมชั่นส่งฟรี จะเป็นการจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา หากต้องการให้จัดส่งในกรณีเร่งด่วน ลูกค้าจะต้องเลือกการจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น


28 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 3936 ครั้ง

Engine by shopup.com